Jak obliczyć food cost i ustalić cenę dań w restauracji?

Jeśli prowadzisz lokal gastronomiczny, zrozumienie czym jest food cost i jak korzystać z niego przy ustalaniu cen dań to kluczowy czynnik, od którego uzależniony jest sukces Twojego biznesu! Dowiedz się jak obliczyć food cost i wykorzystaj do tego darmowy kalkulator.

Co to jest food cost?

Food cost (ang. koszt produktów spożywczych) to wskaźnik, który mówi nam ile wynosi koszt surowców wykorzystanych do przygotowania dania w stosunku do jego ceny w menu. Najczęściej jest wyrażany w procentach.

Obliczanie food costu dań jest kluczowe dla zrozumienia, czy ceny w menu są odpowiednie i pozwalają restauracji zarobić na swoje potrzeby. Food cost mówi nam jaki procent ceny dania stanowią koszty produktów spożywczych, a ile procent to zysk. Dzięki temu możemy przeanalizować menu pod kątem rentowności i usunąć z niego pozycje będące “kulą u nogi” lub udoskonalić dania, przynoszące najwięcej korzyści.

Bez kontroli nad tym ile wydajemy na przygotowanie dań, restaurator nie jest w stanie obliczyć czy sprzedaż dania ma sens. Może się zdarzyć, że poszczególne potrawy lub większość menu nie przynoszą znaczących zysków, ponieważ np. produkty są drogie a ceny zbyt niskie. W takiej sytuacji koszt wytworzenia dania pochłania znaczną część jego ceny, a lokal prawie nie zarabia na sprzedaży. Jak wiadomo, bez odpowiednich przychodów, restauracja nie jest w stanie funkcjonować – wygenerować odpowiednich zysków, które mają pokryć koszty stałe i zmienne prowadzonej działalności. Dlatego należy dążyć do optymalizacji menu, przy zachowaniu wysokiej jakości potraw.

Food cost w gastronomii

Jak obliczyć food cost potraw?

Food Cost = (Koszt Składników / Cena Sprzedaży) x 100%

Gdzie:
Koszt Składników to suma kosztów wszystkich składników używanych do przygotowania danego dania.
Cena Sprzedaży to cena, za którą dana pozycja jest sprzedawana w restauracji.

Przykładowo, jeśli makaron spaghetti jest sprzedawany za 25 zł, a koszt jego wyprodukowania wynosi 10 zł, to food cost tego dania = 40%. Oznacza to, że 40% ceny dania pochłaniają składniki, a 60 % to generowany zysk (w tym przypadku restauracja zarabia na sprzedaży pojedynczej porcji makaronu spaghetti 15 zł).

Jak ustalić cenę dania w restauracji?

Choć mówi się, że food cost na poziomie 30% ceny dania to optymalny poziom, tak naprawdę jest on uzależniony od wielu czynników, w tym wysokości sprzedaży konkretnego dania. Jeśli chcesz, żeby zmiana cen miała faktyczny wpływ na finanse restauracji skup się przede wszystkim na rentowności najpopularniejszych dań i ustaleniu dla nich odpowiedniego food costu, ponieważ to ich sprzedaż przynosi najwięcej zysku.

Darmowy kalkulator food cost

Kalkulator food cost to narzędzie używane przez restauracje i inne przedsiębiorstwa gastronomiczne, które pomaga w dokładnym obliczeniu kosztów żywności. Jego zastosowanie ułatwia kontrolę nad finansami i utrzymanie rentownego menu przy zmieniających się cenach produktów spożywczych.

Darmowy kalkulator food cost w formie arkusza excel pozwala zestawić koszty wszystkich składników używanych do przygotowania dania i porównać je z ceną potrawy. Na tej podstawie obliczany jest wskaźnik food costu, wyrażony w procentach.

Pobierz darmowy kalkulator TUTAJ i stwórz rentowne menu! 

Ten arkusz kalkulacyjny pozwoli Ci:
– tworzyć receptury dań, określając składniki i ich ilość,
– zebrać w jednym miejscu aktualne ceny produktów i utworzyć listę wykorzystywanych składników,
– obliczyć food cost dla poszczególnych dań, przy podziale na porcje sprzedawane klientom,
– obliczyć średni food cost całego menu i wyznaczyć dania z optymalnym food costem.

Używanie kalkulatora food cost pozwoli Ci szybko i dokładnie obliczyć koszty związane z przygotowaniem posiłków, co z kolei pomoże ustalić odpowiednie ceny w menu, a tym samym zwiększyć zyski w restauracji. Kalkulator food cost to niezbędne narzędzie dla każdego, kto chce efektywnie zarządzać restauracją i maksymalizować jej przychody.

Ile powinien wynosić food cost?